• Müşteri Hizmetleri - 444 37 97
  • Merkez Ofis - 0212 652 3232

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin, resmi kuruluşların ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır.

Taahhütlerimizi en yüksek kalitede, hedef bütçe içerisinde ve zamanında tamamlayıp teslim ederiz.

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız. Sektördeki teknolojik yenilikleri ve olanakları yakından takip ederek kullandığımız malzeme ve imalat tekniklerini sürekli geliştiririz.

Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum: Tüm faaliyetlerimizi T.C. yasaları ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütürüz.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hakim, bilgili, işini seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takım olarak çalışırız.

Taşeronlarımızın gelişimi için de katkı sağlayarak onları eğitmeyi ve aynı prensipler doğrultusunda hareket etmeyi sağlarız.

İnsan Sağlığını Koruma: Projelerde ve hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Çevreyi Koruma: Tüm projelerimizde çevrenin en az oranda etkilenmesi ve kirlenmenin asgari oranda tutulmasını sağlamak amacıyla doğal kaynakları optimum seviyede kullanırız.

Olumsuz çevre etkilerini ve atıklarımızı azaltmak için proaktif yaklaşım sergileriz.

 

EROĞLU YAPI AŞ KATALOĞU

EROĞLU YAPI AŞ KATALOĞU