• Müşteri Hizmetleri - 444 37 97
  • Merkez Ofis - 0212 652 3232

İnsan Kaynakları

 

Şirketimizin hedeflerine ulaşması için çalışanlarının kişisel özellik, bilgi ve beceri kapasitelerininin stratejik ve dinamik bir şekilde yönetilmesi, kaliteli insan kaynağının bulunması, geliştirilmesi, ödüllendirilmesi ve şirketimizin tercih edilen bir kurum olmasını sağlamak, doğru çözümler üreterek, sürekli ve vizyonel geliştirme çalışmalarımızı devam ettirmektir.

 

 

İnsan Kaynakları Yönetim süreçleri;

•İnsan Kaynakları Planlama Yönetimi
•Seçme ve Yerleştirme Yönetimi
•Eğitim ve Geliştirme Yönetimi
•Performans Geliştirme ve Kariyer Yönetimiz
•Sosyal Etkileşim ve Sosyal Destekler Yönetimi

Yönetim stratejileri oluşturmak amacıyla mevcut kaynaklar gözönüne alınarak iş stratejileri ve hedeflerini gerçekleştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda seçme ve yerleştirme yönetiminin belirlenmesi, bütçelendirme, ücretlendirme, işe alım metodları, değerlendirme yöntemleri, işyeri çalışma koşulları eğitim ve geliştirme politikalarının belirlenmesini sağlamaktır.

Seçme ve yerleştirme süreci, yıllık bazda yapılan İnsan Kaynakları Planlaması ve bütçe çalışmaları ile başlamaktadır.

Seçme ve yerleştirme yönetiminin amacı planlanan personel ihtiyaçları doğrultusunda aranılan özelliklerde, şirket kültür ve ortak değerlerine uygun, pozisyonların gereksinimlerini üst seviyede karşılayacak, şirket vizyonuna katkıda bulunacak ve şirketi geleceğe taşıyacak, tecrübe ve yetkinliklere göre doğru işe doğru kişiyi seçmek ve yerleştirmektir.

İşe alım süreci İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belirlenen adayların genel mülakatı ile başlar. Adayın görev, nitelik, kişisel davranış ve yetkinliği gözlemlenir ve araştırılır. Uygun bulunan adayların, teknik bilgi, uygunluk, tecrübe analizlerinin gerçekleştirilmesi için bağlı bulunacağı yöneticiler ile teknik mülakat yapılması sağlanır. Adayların bu mülakatlarda uygun adaylar olarak belirlenmesi durumunda referans araştırmaları yapılır. Referans araştırma sonucu İnsan Kaynakları Müdürü ve teknik Yöneticiler ile paylaşılarak en uygun adaylar seçilerek son mülakat çağrısı yapılır. Şirket ücret politikası ve değerlendirmeleri adaylar ile görüşülerek adayın işe alım süreci sonuçlandırılır.

Şirketimiz çalışanlarının kültürel ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak ve çalışanlarımızın mevcut performanslarının en üst seviyeylere ulaşması hedeflenmektedir. Eğitimler Oryantasyon süreci ile başlar, kişisel gelişim, bilgi ve beceri, performans geliştirmeye yönetik çeşitli eğitimler ile devam eder. Şirketimiz eğitim çalışmaları kurum içi ve kurum dışı eğitimler olarak ayrılmıştır. Kurum içi eğitimler, eğitimcilerin yöneticiler arasından seçilmesi ile başlar ve eğitimcilerin özellikleri ve teknik bilgilerine göre yapılandırılır. Kurum dışı eğitimler bağımsız danışman şirketler ile ortak yürütülen eğitim programlarını kapsamaktadır.

Ayrıca Şirketimiz çalışanlarımızın yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla yabancı dil eğitim kuruluşları ile Dil Eğitim kursları düzenlemektedir.

Şirketimiz çalışanlarının yetkinliklerinin ve performanslarının geliştirilmesine önem verir. Objektif ve şeffaf bir peformans geliştirme yöntemi uygular. Performans geliştirme sistemi çalışanlarımızın gelişim ve kariyer imkanlarına, ücret artışlarına baz teşkil etmektedir.

Sistemin amacı:

•Çalışanların gelişimlerine yardımcı olmak, etkinlik ve verimliliklerini artırmak,
•Şirketimiz hedeflerine yönelik takım çalışmalarını güçlendirmek,
•Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi geliştirmek,
•Yüksek performansı ödüllendirmek,
•Motivasyon ve katılımcılığı artırmak,

Performans geliştirme ve kariyer yönetimi, çalışanların bireysel hedeflerini, görevlerini ve yetkinlik seviyelerini yıl boyunca gözlemleme sürecidir.

 

Şirketimiz, Merkez ofisimiz ve projelerimizde yapılan işbirliği sonucunda öğle yemeği imkanı sağlamaktadır. Tüm çalışanlarımızın iş yerlerine kolayca ulaşabilmeleri için servis imkanı bulunmaktadır. Yıl içi belirlenen dönemlerde bowling, futbol turnuvaları ve geziler düzenlenmekte ve çalışanlarımız beraberce bu aktivitelere katılması sağlanmaktadır.

Şirketimiz ilanlarınına www.kariyer.net ve www.linkedin.com üzerinden başvurabilirsiniz.

 

 

EROĞLU YAPI AŞ KATALOĞU

EROĞLU YAPI AŞ KATALOĞU